Projekter – Københavns Universitet

Epokeskiftets årti > Projekter

FIRE TYNGDEPUNKTER

Projektets delundersøgelser grupperer sig i fire tematiske hovedtilgange. De fire temaer har selvstændige profiler, udtrykt i 12 delprojekter, men de er også komplementært forbundne og fremmer hermed de tværfaglige intentioner, samtidig med at synergien mellem delprojekterne styrkes:

1)  INTERNATIONAL POLITIK OG MAGT:
Småstaters og stormagters bilaterale og multilaterale interaktion på det statslige og de internationale organisationers niveau; i hvilket omfang og hvorledes påvirkede de europæiske opbrudsprocesser denne interaktion, og i særdeleshed det transatlantiske allianceforhold og opfattelsen af national sikkerhed?

2)  TRANSNATIONALITET OG POLITISK KULTUR: Undersøgelser af nationale og transnationale elitenetværk og folkelige bevægelser som aktører; hvilken betydning havde de for dynamikken og forandringerne i international politik, både den politiske kultur (politikkens former) og den realhistoriske udvikling?

3)  POLITISK DISKURS OG KOMMUNIKATION: Opinions- og diskursstudier, herunder public diplomacy og forholdet mellem sikkerhed, selv-perception og perception; i hvilket omfang førte den øgede dialogiske Øst-Vest-kommunikation til nedbrydning af fjendebilleder?

4)  INTERNATIONAL MENNESKERETSPOLITIK:
Analyser af sammenhænge mellem international ret/menneskerettigheder og international politik: i hvilket omfang og hvorledes fik sådanne temaer øget indflydelse, også på politisk kultur og diskurs, under indtryk af de ændrede europæiske og transatlantiske magtforhold?