Organisation – Københavns Universitet

Epokeskiftets årti > Organisation

Styregruppe

Projektet ledes af en koordinerende styregruppe bestående af:


Poul Villaume (hovedansv.)


Helle Porsdam


Karl Christian Lammers


Marianne Rostgaard

Styregruppen er repræsenteret under hvert af de fire tematiske tyngdepunkter, og styregruppemedlemmerne er hovedansvarlige for arbejdet inden for hvert af disse.

Kernegruppe

Styregruppemedlemmerne indgår i projektets kernegruppe. Kernegruppen er projektets aktive omdrejningspunkt og kernegruppemedlemmerne står for de individuelle forskningsprojekter. Gruppen består af:


Palle Roslyng (Saxo, KU)


Marianne Rostgaard (AaU)


Bent Boel (AaU)


Poul Villaume (Saxo, KU)


Karl Christian Lammers  (Saxo, KU)


Helle Porsdam  (Saxo, KU)


Detlef Siegfried (Engerom)


Gert Sørensen (Engerom)


Rasmus Mariager


Kristine Midtgaard (SDU)


Dino Knudsen (Saxo, KU)


Gry Thomasen (Saxo, KU)
 

Internationalt rådgivende panel

Styregruppen vil stå i tæt kontakt til projektets rådgivende internationale panel

Prof. Anne Deighton, Univ. of Oxford
Prof. Jussi Hanhimäki, Graduate Institute of International Studies, Geneve
Prof. Leopoldo Nuti, Univ. di Roma
Prof. Odd Arne Westad, London School of Economics

Disse fire forskere rangerer på højeste internationale niveau inden for projektets genstandsfelt og vil bl.a. kunne befordre de PhD-studerendes og andre projektdeltageres forskningsophold på førende internationale universiteter og institutioner.

  Udover styregruppen og det internationale rådgivende panel, arbejder projektet tæt sammen med et antal nationale og internationale forsknings netværk .