Epokeskiftet – Københavns Universitet

Epokeskiftets årti:

Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i 'de lange 1970ere'

Med udgangspunkt i tesen om et europæisk-transatlantisk epokeskifte i 'de lange 1970ere' sigter projektet mod på udvalgte områder at nå en dybere indsigt i retningsgivende politisk-kulturelle opbrudsprocesser og deres sociale drivkræfter i Vesteuropa og det euro-atlantiske rum i og omkring tiåret.

Disse processer resulterede i en relativ svækkelse af USAs demokratiske hegemoni i Vesteuropa siden Anden Verdenskrig. Samtidig opstod nye former for transnationale bevægelser og nye politikformer i civilsamfundet (menneskeretsgrupper, fredsbevægelser mv.), som tillige bidrog til at sætte Sovjetunionens totalitære hegemoni i Øst- og Centraleuropa under pres. Af disse processer udkrystalliseredes en relativt større og mere selvbevidst europæisk rolle og indflydelse på såvel kontinentets egne som globale anliggender, som også peger frem mod den fredelige afslutning på den kolde krig.

Adgangen til nyfrigivet, hidtil uudnyttet arkivmateriale i Europa og USA gør det muligt at analysere Øst-Vest détente-perioden i disse nye og bredere sammenhænge. 1970erne banede vejen for vedvarende internationale, geopolitiske magtforskydninger og nye former for transatlantisk interaktion. En dybere historisk forståelse af transformationsprocesserne i og omkring 1970erne vil således bidrage til nye indsigter i baggrunden for post-koldkrigsepokens og det 21. århundredes sociale og internationale magtrelationer både i al-europæisk og i transatlantisk perspektiv.